Consument

Consument

Als consument kunt u bij ons ook terecht! Sinds het ontstaan van ons bedrijf 60 jaar geleden hebben wij gemerkt dat toeristen erg enthousiast worden van tulpen en andere bloembollen. Om deze reden zijn heeft WAM Pennings in 2020 Tulip Experience Amsterdam gelanceerd; de webshop en experience voor tulpenbollen.

U kunt bij onze Tulip Experience Shop terecht om bloembollen van onze kwekerij te kopen zodat u een prachtig bloeiende tuin heeft dit voorjaar.

Bij de Tulip Experience Amsterdam willen wij u meenemen in het verhaal en belevenis van de tulp, hier wordt de ontstaansgeschiedenis uitgelegd, kunt u het teeltproces van vroeger bekijken en van heden en is er een gigantische pluk en showtuin met meer dan 500 soorten.

Hier kunt u als toerist terecht, maar ook bedrijven, scholen en organisaties kunnen terecht voor rondleidingen en om meer te weten te komen over bloembollen. Een belangrijke reden voor ons om dit te doen is om u, als mens, meer inzicht te geven in het volledige teeltproces van de bloembol en wat voor energie en werk hier in gaat zitten maar ook om u net zo een mooie ervaring te geven van het product als dat wij iedere dag krijgen.